Skip to content
BASES CONVOCATÒRIA D\’ARTISTES JAZZ I AM 2020
Les bases següents corresponen a la convocatòria d’artistes que vulguin participar en els showcases que tindran lloc a la primera edició de JAZZ I AM, Barcelona International Jazz Meeting. Aquest esdeveniment se celebrarà a Barcelona els dies 25, 26 i 27 de març del 2020 a Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona.
La convocatòria d’artistes restarà oberta del dimarts 15 de octubre al jueves 15 de novimebre de 2019, ambdós inclosos.
Aquesta convocatòria es dirigeix exclusivament a formacions i artistes de música jazz d’àmbit espanyol. Tots els participants haurán de tenir 18 anys o més.
Cada inscripció haurà de presentar, com a mínim, el nom de la formació, el títol de l’espectacle, una breu descripció, fitxa artística completa, trajectòria de l’artista/grup, tres fotografies (300ppp), tres temes en format mp3, un link de vídeo en directe i els links als perfils de les seves xarxes socials.
La persona sol·licitant accepta que JAZZ I AM distribueixi lliurement, amb caràcter exclusivament promocional, el material aportat a aquesta convocatòria per a la seva campanya de difusió, ja sigui de forma directa o a través dels mitjans de comunicació que cobreixen l’esdeveniment.

La inscripció es formalitzarà a través del formulari online disponible al web www.jazziam.barcelona. No es tindran en compte els formularis incomplets o presentats fora de termini.

Els artistes seleccionats seran triats per un jurat format per sis persones:

• Una en representació de l\’Associació de Música de Jazz i Música Moderna de Catalunya.
• Una en representació del Mercat de Música Viva de Vic.
• Una encarregada de la programació d\’un espai de Barcelona
• Una encarregada de programació internacional
• Una dedicada a la crítica especialitzada
De cada proposta, el jurat en valorarà l’originalitat, la qualitat i la viabilitat a l’hora de comercialitzar-la internacionalment. Tanmateix, vetllarà perquè la selecció final representi la major diversitat estilística possible.
El jurat no seleccionarà més d’una proposta liderada per una mateixa persona.
Les 12 propostes seleccionades es donaran a conèixer públicament el dilluns 16 de desembre de 2019.
Tots els músics participants seleccionats per actuar en els showcases rebran una retribució en funció del número d\’integrants de la proposta. Per a solistes serà de 100€ + IVA, duos 200€ + IVA, tríos 300€ + IVA i en el cas de formacions de 4 o més integrants, 400€ + IVA. Serà obligatori aportar la documentació que acrediti l\’alta a la Seguretat Social vàlida de cada integrant de la formació, així com la factura corresponent. Els sol·licitants es comprometen tanmateix a assumir els costos de desplaçament, dietes, allotjament i qualsevol despesa addicional que se’ls pugui ocasionar.
En inscriure’s a la present convocatòria, les formacions musicals estan confirmant la seva disponibilitat per actuar els dies 26 i 27 de març de 2020 i es comprometen a reservar aquestes dates fins que se’ls comuniqui si han estat seleccionades.
Totes les persones integrants de les formacions seleccionats rebran una acreditació que els permetrà accedir de forma gratuïta al programa oficial complet de JAZZ I AM.
Cada showcase tindrà una durada de 30 minuts. Es disposarà també d’un mínim de 30 minuts per a les proves de so. Les formacions seleccionades es comprometen a complir aquests horaris.
Les formacions seleccionades es comprometen a utilitzar el backline i els equips de so que proporcionarà l’organització de JAZZ I AM tenint en compte els riders tècnics de les propostes seleccionades.
Les persones integrants de les formacions seleccionades autoritzen l’enregistrament en vídeo i la presa de fotografies de la seva actuació a JAZZ I AM, tant per a ús de l’organització com pels mitjans de comunicació presents a l’esdeveniment. Aquests registres podran ser utilitzats per promocionar JAZZ I AM en diferents formats (web, publicitat, programes de mà…) en la present edició i les següents.
La inscripció en aquesta convocatòria suposa l’acceptació de les seves bases.
L’organització es reserva el dret a modificar les bases sense avís previ per raons de causa major i/o necessitats imprevistes.